سالن ورزشی 7 آسمان

با توجه به هماهنگي به عمل آمده با مديريت سالن بدنسازي 7 آسمان ، همكاران مي توانند با مراجعه به روابط عمومي دانشگاه و دريافت معرفي نامه  از تخفيف  (20 درصدي) جهت شركت در كلاس هاي مدیتیشن و یوگا بهره مند گردند.

آدرس: بهارستان، حدفاصل خیابان ایثار و ولیعصر  تلفن: 6825144

 

 

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

بالا