برنامه استخر ۹ دی و دیگر استخرهای طرف قرارداد دانشگاه

تذکر مهم :همکاران عزیز می توانند با کسب اطلاع تلفنی از سایر سانس های آزاد و آموزشی استخر دانشگاه نیز استفاده نمایند ضمنا با ارائه کارت ویژه استخر دانشگاه ، همکاران محترم می توانند ضمن کسب اطلاع تلفنی از سانس های آزاد استخرهای ذیل با مبلغ هر نفر ۳ هزار تومان از آنها استفاده نمایند:

 

ایام هفته

۱۴ الی ۳۰/۱۵

۳۰/۱۵ الی ۱۷

۱۸ الی ۳۰/۱۹

۲۰ الی ۳۰/۲۱

شنبه

 

 

 ویژه آقایان

 

یکشنبه

ویژه بانوان

ویژه بانوان

ویژه آقایان شروع از تاریخ ۱/۷/۹۳

دوشنبه

ویژه آقایان

ویژه آقایان

 

سه شنبه

ویژه بانوان

ویژه بانوان

 

چهارشنبه

ویژه آقایان

ویژه آقایان

 

پنج شنبه

 

 

 

جمعه

 

 

 

 

 

 

استخر علوی بهارستان          خیابان فرشته      تلفن ۳۶۸۱۱۶۹۰ و ۳۶۸۱۳۸۸۲

استخر ساحل                      خیابان جی ( ابتدای پروین )          تلفن ۳۲۳۰۶۱۸۶

استخر باران                        خیابان بزرگمهر –کوچه مسجدالکریم       تلفن ۳۲۶۵۹۷۶۵ و ۳۲۶۴۷۲۵۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا